‘Lasset vom Osten befeueren was durch den Westen sich formet...‘
(R. Steiner, 1923) 

Rinke en ik vertrokken tussen Kerst en Oud & Nieuw 2019 naar China, om daar een nieuw cursusconcept te lanceren. Een waagstuk op uitnodiging, wat we -zij het met de grootst mogelijke schroom- toch wel wilden proberen: Een biografie-cursus op basis van I Tjing... 

Wij als westerlingen zouden in staat zijn om met Chinezen te werken aan hun meest kostbare cultuurschat? 

En nu wilden we in een 4-daagse intensive, onze Chinese vrienden (studenten van de Biografie-programma’s van de voorafgaande 4 jaren) laten beleven, hoe wij biografisch hebben leren werken met hun grootse wijsheidsbron. 

 

Voor ons is I Tjing, -het Boek der Veranderingen-, het oudste Biografieboek ooit. Een leerboek voor Levenskunst; een ongekend rijke bron voor wie hem weet te ontsluiten. En dat kunnen wij inmiddels, dankzij het feit dat we een sleutel hebben ontvangen, die ook voor Chinezen blijkt te werken.

Voor velen van hen is de relatie met de I Tjing vergelijkbaar met wat veel westerlingen met de Bijbel hebben: Iedereen weet dat het een belangrijk boek is, de grondslag van de eigen cultuur; maar slechts weinigen lezen het en kunnen ermee werken. Dat ìs ook moeilijk, want voor ons hedendaags veelal lineair bewustzijn, is de taal van duizenden jaren geleden nauwelijks nog verstaanbaar. Maar de behoefte aan zingevende gedachten en de ervaring van samenhang in het leven, is actueler dan ooit. En daarin kan I Tjing voorzien wanneer hij verlost wordt uit zijn schijngestalte van ‘orakel wat de toekomst voorspelt’. 

Onze biografische benadering en werkwijze zet die verlossing in gang en bijgevolg was de intensive een geslaagd experiment. "Jullie hebben ons onze I Tjing teruggegeven" klonk in de evaluatie na afloop.

Terplekke werd een vervolg gepland. 
Een nieuw werkterrein voor 3Consult was geboren.