Ik ben dienstbaar aan de vragen waar een cliënt mee komt. Individueel, in een groep of team, online en offline, Nederlands of Engels gesproken…
Uitgangsvraag is steeds: Hoe kan ik je het best van dienst zijn? Wat heb jij, wat heeft jouw vraagstuk nu nodig?

Verschillende, in eigen huis ontwikkelde en (ook internationaal) beproefde biografische werkvormen staan ons ter beschikking. In samenspraak en afstemming met jou als vraagsteller vinden we, geruggesteund door meer dan 65 jaar levenservaring, antroposofie en I Tjing, -de onuitputtelijke bronnen van universele wijsheid- altijd een passende ingang en aanpak.

Ten diepste hebben wij mensen de vrijheid om te doen wat ons te doen staat. De kunst is: die vrijheid te vinden, te ervaren en te nemen, binnen de context van jouw levensloop. Dat noem ik Levenskunst.
Daar streef ik zelf naar en dat gun ik mijn cliënten. Persoonlijke, innerlijke vrijheid vinden… Dat is het doel èn de mogelijkheid van biografisch werken: 

3Consults specialiteit.