Niets is zo kostbaar als je eigen levenservaring. Deze maakt je uniek!

Zij is onvervreemdbaar van jou: de oogst van alle vreugde en lijden, licht en duister, weerstand en flow op jouw reis door de tijd.
Het verhaal van hoe die levenservaring is verzameld, jouw persoonlijke uiteenzetting met datgene wat op je af kwam, is jouw biografie. En daarvan bestaan vele versies.

In zijn biografie maakt een mens zichzelf zichtbaar, ook aan zichzelf.
Daarom is het de moeite waard om je biografie zorgvuldig te onderzoeken. Het verhaal toont zich dan als kunstwerk met een eigen schoonheid en gestiek. In dit ‘mysteriedrama’ ben je zelf tegelijkertijd Acteur -en wel de hoofdrolspeler-; Auteur: de schepper van de gebeurtenissen en de plot alsook de Regisseur.
Door onderzoek van je levensverhaal wordt het een onuitputtelijke bron van zelfkennis en levenswijsheid. Een weg naar steeds bewuster leven, grotere vrijheid van keuzen en verantwoordelijkheid; ieder naar zijn eigen maat.