We waren met z’n 3-en en vestigden ons in Driebergen. Zo ontstond 3Consult.
Nico Tukker, Rinke Visser en Josien de Vries, sloegen in 1995 de handen ineen en begonnen een adviesbureau voor Mens-, Werk- en Organisatieontwikkeling. Wij wilden een luisterend oor, een scherpziend oog en helpende handen bieden voor mensen en organisaties die hun  ontwikkelingsvragen serieus nemen.

Anno 2022 zijn niet alleen de werkers binnen 3Consult ruim 25 jaar verder op hun levenspad, ook 3Consult heeft zich ontwikkeld. De naam is ‘vol-geleefd’, geladen met betekenis. Immers, alle goede dingen bestaan in 3-en? Bovendien: 

we leven in drie tijden tegelijk. Heden, Verleden en Toekomst; maar ook in drie ruimten als Ziel tussen Lichaam en Geest. De drie is ons eigen in denken, voelen en willen, in groeien, bloeien en verwelken, in vader, moeder en kind. In ochtend, middag, avond; maar ook heel praktisch: een stoel op één of twee poten staat wankel, maar een driepoot is stabiel.
Drie creëert ruimte en verlossing; de derde weg, uit de beklemming van dualiteit en polarisatie. De gulden middenweg, vrij van oordeel tussen goed en slecht. 
Een Chinees gezegde luidt: “De één creëert de twee, uit de twee wordt de drie geboren en uit de drie ontstaan de duizend dingen.”
Het leven doet zich voor in duizend dingen en ervaringen. Hoe daarin de samenhang te (her)vinden?
Dat is spoorzoeken naar je echte verlangen en vermogen: Biografiewerk!
In die zoekprocessen -hoe veelkleurig ook- was en is 3Consult een partner.

 

In 2005 stelde Nico vast: “mijn klanten hebben mij gepensioneerd.” Hij volgde de markt en nam afscheid van 3Consult.
Rinke -ondertussen in zijn tachtiger jaren- werkt onverminderd aan zijn levenslange onderzoek naar de samenhangen en de bronnen van de levensloop. Als levenspartner en inspirator is hij er altijd voor mij en werkt -zolang het leven het hem toestaat- op verzoek mee in cursussen en projecten. Ook voor individuele gesprekken blijft hij beschikbaar, maar wie contact zoekt met 3Consult ontmoet Josien de Vries.